TV& VIDEO

vùng ngập lũ

Bổ sung thêm 132 dự án vào chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ

Bổ sung thêm 132 dự án vào chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ

VTV.vn - Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở khu vực thường xuyên ngập lũ ĐBSCL dự kiến bổ sung thêm 132 dự án nhằm khắc phục tình trạng ngập sâu khi có lũ lên cao.