TV& VIDEO

vùng núi phía Bắc

Lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi phía Bắc

Lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi phía Bắc

VTV.vn - Mưa sẽ còn tiếp diễn ở Bắc Bộ, Trung Bộ, nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc.