TV& VIDEO

vùng phủ sóng

Tập đoàn VNPT hoàn thành tái cơ cấu trước thời hạn

Tập đoàn VNPT hoàn thành tái cơ cấu trước thời hạn

VTV.vn - Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016, lãnh đạo Tập đoàn VNPT cho biết đã cơ bản hoàn thành 3 giai đoạn sắp xếp lại DN và "cán đích" tái cơ cấu trước thời hạn.