TV& VIDEO

vùng sông nước

Tất niên ở xóm vạn đò Thừa Thiên Huế

Tất niên ở xóm vạn đò Thừa Thiên Huế

VTV.vn - Xóm vạn đò Thủy Phú (Thừa Thiên Huế) hiện có 24 hộ dân sinh sống với 128 nhân khẩu đã tồn tại gần nửa thế kỷ, đa phần người dân sinh sống bằng nghề chài lưới.