Vùng Tây Bắc

Khai thác lợi thế để phát triển du lịch Tây Bắc

Khai thác lợi thế để phát triển du lịch Tây Bắc

VTV.vn - Hội nghị "Quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển các sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc" đã diễn ra sáng nay (16/12) tại Lào Cai.