TV& VIDEO

Vùng Tây Bắc

Sơn La di dân khỏi vùng lũ quét

Sơn La di dân khỏi vùng lũ quét

VTV.vn - Trong năm qua, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã đã di chuyển thành công 2 điểm dân cư lớn với hàng trăm hộ dân.