vùng viễn đông

Nga thúc đẩy kinh tế vùng Viễn Đông

Nga thúc đẩy kinh tế vùng Viễn Đông

VTV.vn - Đưa vùng Viễn Đông trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của Liên bang Nga luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Chính phủ Nga.