TV& VIDEO

vườn nho

Khó giữ ổn định vùng nho Ninh Thuận

Khó giữ ổn định vùng nho Ninh Thuận

VTV.vn - Mặc dù là cây trồng đặc hữu, có nhiều lợi thế trên vùng đất Ninh Thuận, nhưng câu chuyện trồng rồi phá bỏ thường xảy ra đối với cây nho.