Vườn quốc gia Ba Vì

Kết luận thanh tra về liên kết du lịch tại Ba Vì

Kết luận thanh tra về liên kết du lịch tại Ba Vì

VTV.vn - Việc tổ chức liên kết kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ và phát triển rừng tại Vườn Quốc gia Ba Vì không vi phạm quy định của pháp luật.