Vườn quốc gia Tam Đảo

Phá rừng ở Vườn quốc gia Tam Đảo

Phá rừng ở Vườn quốc gia Tam Đảo

VTV.vn - Vườn quốc gia Tam Đảo là rừng phòng hộ đầu nguồn và là nguồn cung cấp nước sạch cho hàng ngàn hộ dân. Thế nhưng tại đây rừng đang bị tàn phá rất nặng nề.