TV& VIDEO

vườn quốc gia U Minh Hạ

Di dời 220 thùng ''ong lạ'' ra khỏi vùng đệm Vườn quốc gia U Minh Hạ

Di dời 220 thùng ''ong lạ'' ra khỏi vùng đệm Vườn quốc gia U Minh Hạ

VTV.vn - UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã tuyên truyền, vận động Công ty UBee tự giác di dời ''đàn ong lạ'' đến địa điểm đăng ký gây nuôi thử nghiệm ban đầu.