TV& VIDEO

Vương Quốc Anh

20 quốc gia có nhiều người giàu sinh sống nhất

20 quốc gia có nhiều người giàu sinh sống nhất

VTV.vn - Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều người giàu. Credit Suisse đã có một bài báo nghiên cứu về nơi sinh sống yêu thích của họ trên thế giới.