TV& VIDEO

vượt dự toán

Hàng loạt sai phạm trong chi ngân sách

Hàng loạt sai phạm trong chi ngân sách

VTV.vn - Trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 vừa công bố, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một loạt sai phạm trong chi ngân sách.