TV& VIDEO

vượt qua biên giới

Hàng trăm người di cư vượt biên vào Macedonia

Hàng trăm người di cư vượt biên vào Macedonia

VTV.vn - Ngày 22/8, hàng trăm người di cư hầu hết đến từ Syria đã vượt qua biên giới Hy Lạp để vào Macedonia trước sự bất lực của cảnh sát.