vượt sông

Quảng Ngãi: Hơn 1.000 người dân xã Sơn Bao sẽ không phải đu dây vượt sông

Quảng Ngãi: Hơn 1.000 người dân xã Sơn Bao sẽ không phải đu dây vượt sông

VTV.vn - Hơn 1.000 người dân ở khu vực bị chia cắt bởi dòng sông Tang sẽ không còn nặng nỗi lo vượt sông như trước bởi cây cầu sông Tang đã được xây dựng.