TV& VIDEO

Warcraft

"Warcraft: Đại chiến hai thế giới" thắng lớn ở thị trường quốc tế

"Warcraft: Đại chiến hai thế giới" thắng lớn ở thị trường quốc tế

VTV.vn - Với gần 262 triệu USD doanh thu từ các thị trường ngoài Mỹ, "Warcraft: Đại chiến hai thế giới" đang đang thắng lớn ở các thị trường nước ngoài.