TV& VIDEO

Warren Buffet

Tỷ phú Warren Buffet bán 1/3 số cổ phiếu tại IBM

Tỷ phú Warren Buffet bán 1/3 số cổ phiếu tại IBM

VTV.vn - Tỷ phú Warren Buffet bán 1/3 số cổ phiếu tại IBM; Các báo cáo kiểm toán của Rolls Royce do KPMG thực hiện bị điều tra là những nội dung chính có trong cụm tin dưới đây.