TV& VIDEO

WhiteHat Grand Prix

5 đội của Việt Nam lọt Top 10 cuộc thi an ninh mạng toàn cầu

5 đội của Việt Nam lọt Top 10 cuộc thi an ninh mạng toàn cầu

VTV.vn - Việt Nam có tới 5 đội đứng trong Top 10 đội có điểm cao nhất Cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2016.