TV& VIDEO

WHO

Thủ tướng mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và WHO

Thủ tướng mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và WHO

VTV.vn - Thủ tướng mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới để phục vụ tốt hơn mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân.