TV& VIDEO

wifi miễn phí

Google và kế hoạch thay đổi cách mạng các thành phố trên thế giới

Google và kế hoạch thay đổi cách mạng các thành phố trên thế giới

VTV.vn - Không chỉ chạy đua trong từng lĩnh vực cụ thể, giờ đây các gã khổng lồ công nghệ thế giới còn đang nỗ lực đưa ra những ý tưởng với tầm nhìn thay đổi thế giới.