TV& VIDEO

Wifi

Hà Nội khuyến khích tư nhân phát triển wifi công cộng

Hà Nội khuyến khích tư nhân phát triển wifi công cộng

VTV.vn - Hà Nội dự kiến phát triển hệ thống wifi công cộng theo hình thức xã hội hóa, giúp người dân dễ dàng tiếp cận những thông tin của TP. Hà Nội.