TV& VIDEO

WIPO

Khai mạc Hội thảo Đổi mới sáng tạo - Động lực để phát triển bền vững đất nước

Khai mạc Hội thảo Đổi mới sáng tạo - Động lực để phát triển bền vững đất nước

VTV.vn - Ngày 22/3, Hội thảo “Đổi mới sáng tạo - Động lực để phát triển bền vững đất nước” diễn ra với 2 chủ đề: Hội thảo về IP-Hub và Hội thảo về Chỉ số sáng tạo toàn cầu (GII).