WIPO

Trực tuyến giới thiệu báo cáo Chỉ số GII 2018 và kết quả của Việt Nam

Trực tuyến giới thiệu báo cáo Chỉ số GII 2018 và kết quả của Việt Nam

VTV.vn - Hội thảo qua cầu truyền hình trực tiếp giới thiệu báo cáo GII năm 2018 và kết quả của Việt Nam được Bộ KH&CN tổ chức ngày 12/7.