TV& VIDEO

WIPO

Việt Nam trúng cử Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

Việt Nam trúng cử Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

VTV.vn - Đại sứ Việt Nam tại Geneva Dương Chí Dũng đã trúng cử vào vị trí Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới.