TV& VIDEO

WTO

10 năm WTO - một chặng đường không dễ đi

10 năm WTO - một chặng đường không dễ đi

VTV.vn - “Hội nhập: Thách thức và cơ hội” phát sóng ngày 31/5 là chương trình đặc biệt đánh dấu chặng đường 10 năm tham gia và hội nhập WTO của VN với khách mời là ông Pascal Lamy.