xã đạt chuẩn nông thôn mới

Gần 3.000 xã trên cả nước về đích nông thôn mới

Gần 3.000 xã trên cả nước về đích nông thôn mới

VTV.vn - Sau 6 năm, cả nước có gần 3.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 31% số xã trên cả nước.