TV& VIDEO

xã hội chủ nghĩa

Chủ tịch Quốc hội nói chuyện chuyên đề tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội nói chuyện chuyên đề tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi nói chuyện chuyên đề về Hiến pháp 2013 với cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.