TV& VIDEO

xã hội Việt Nam

Tuyên dương người làm công tác xã hội xuất sắc

Tuyên dương người làm công tác xã hội xuất sắc

VTV.vn - Nhiều cá nhân và tập thể hoạt động xã hội xuất sắc đã được tuyên dương trong lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội được tổ chức sáng 25/3 tại Hà Nội.