TV& VIDEO

xả nước thải trực tiếp

17 cơ sở chế biến cá cơm xả thải gây ô nhiễm ở Bình Thuận

17 cơ sở chế biến cá cơm xả thải gây ô nhiễm ở Bình Thuận

VTV.vn - Không có hệ thống xử lý nước thải, 2 năm nay, 17 cơ sở chế biến cá cơm ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã xả thải trực tiếp ra môi trường.