TV& VIDEO

xả nước thải

Doanh nghiệp lo lắng trước đề án tăng phí bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp lo lắng trước đề án tăng phí bảo vệ môi trường

VTV.vn - Theo nhiều doanh nghiệp, việc thu phí bảo vệ môi trường là đúng, tuy nhiên, đề án này lại đánh đồng việc xả thải của các DN khiến họ mất luôn động lực tự xử lý nước thải.