xả thải gây ô nhiễm

Bất thường cơ sở xả thải sông La Ngà

Bất thường cơ sở xả thải sông La Ngà

VTV.vn - Một số người dân cung cấp cho VTV24 rằng một cơ sở sản xuất đang xả thải gây ô nhiễm sông La Ngà.