xả thải

Hà Nội: Nhiều doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Hà Nội: Nhiều doanh nghiệp xả thải ra môi trường

VTV.vn - Gần đây một số doanh nghiệp tại Hà Nội đã bất chấp pháp luật xả thải ra môi trường.