TV& VIDEO

xả thải

Thí điểm thành công dự án không xả thải vào môi trường tự nhiên

Thí điểm thành công dự án không xả thải vào môi trường tự nhiên

VTV.vn - Tại Diễn đàn DN Phát triển Bền vững Việt Nam lần thứ 4, Công ty Coca-Cola Việt Nam cùng các đối tác đã chia sẻ kế hoạch dự án không xả thải vào môi trường tự nhiên.