TV& VIDEO

xác thai nhi

Chia sẻ bát cháo nóng với bệnh nhân tại Viện K

Chia sẻ bát cháo nóng với bệnh nhân tại Viện K

VTV.vn - Vào mỗi sáng thứ 6 hàng tuần, Nguyễn Đức Huy cùng nhóm "Chia sẻ vì cộng đồng" mang những bát cháo nóng ấm tình yêu thương đến các bệnh nhân tại bệnh viện K, Hà Nội.