TV& VIDEO

xâm hại trẻ em

Xâm hại tình dục trẻ em khó đưa ra xét xử

Xâm hại tình dục trẻ em khó đưa ra xét xử

VTV.vn - Các vụ xâm hại tình dục trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp. Việc đưa các đối tượng xâm hại trẻ em ra trước pháp luật còn gặp nhiều khó khăn, gây bức xúc trong xã hội.