TV& VIDEO

xâm hại trẻ em

Số nạn nhân bị bạo hành, xâm hại trẻ em chưa bị phát giác vẫn còn nhiều

Số nạn nhân bị bạo hành, xâm hại trẻ em chưa bị phát giác vẫn còn nhiều

VTV.vn - Một số đại biểu Quốc hội cho biết, trên thực tế con số nạn nhân bị bạo hành, xâm hại trẻ em chưa bị phát giác vẫn còn nhiều.