TV& VIDEO

xâm nhập trái phép

Cuộc chia tách lịch sử Ấn Độ - Pakistan

Cuộc chia tách lịch sử Ấn Độ - Pakistan

VTV.vn - Ngày 14/8/1947, người Anh rời khỏi Ấn Độ. Tiểu lục địa Ấn Độ bị chia cắt thành hai quốc gia độc lập Ấn Độ và Pakistan.