xâm phạm không phận

Nhật Bản bác cáo buộc đe dọa máy bay Trung Quốc

Nhật Bản bác cáo buộc đe dọa máy bay Trung Quốc

VTV.vn - Nhật Bản đã bác cáo buộc đe dọa đến sự an toàn các máy bay của Trung Quốc.