TV& VIDEO

xăng E5

Đề nghị giảm 2.000 đồng/lít xăng sinh học

Đề nghị giảm 2.000 đồng/lít xăng sinh học

VTV.vn - Sở Công Thương TP.HCM đã đề xuất giảm giá bán xăng sinh học E5 thấp hơn giá xăng A92 khoảng 1.000-2.000 đồng/lít để tạo yếu tố khuyến khích người tiêu dùng sử dụng.