TV& VIDEO

xăng khoáng

“Giá xăng E5 đảm bảo thấp hơn xăng khoáng”

“Giá xăng E5 đảm bảo thấp hơn xăng khoáng”

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ngày 2/6 đã khẳng định, giá xăng E5 sẽ được đảm bảo để thấp hơn xăng khoáng.