TV& VIDEO

xăng RON 92

Đưa vào sử dụng xăng E5 sớm hơn 15 ngày

Đưa vào sử dụng xăng E5 sớm hơn 15 ngày

VTV.vn - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dự kiến kinh doanh xăng E5 trên toàn hệ thống sớm hơn kế hoạch đề ra ít nhất 15 ngày.