TV& VIDEO

xăng sinh học E5

Đề án phát triển nhiên liệu sinh học nhiều lần trì hoãn

Đề án phát triển nhiên liệu sinh học nhiều lần trì hoãn

VTV.vn - Từ tháng 1/2018, xăng RON 92 sẽ chính thức được thay thế bằng xăng có pha chế phụ gia sinh học E5 RON 92.