TV& VIDEO

xăng sinh học

Bã cà phê sắp biến thành... nhiên liệu sinh học

Bã cà phê sắp biến thành... nhiên liệu sinh học

VTV.vn - Các nhà khoa học Anh đã tìm ra phương pháp chế biến bã cà phê thành xăng sinh học.