xăng sinh học

Chỉ sản xuất xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 từ 1/1/2018

Chỉ sản xuất xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 từ 1/1/2018

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive