TV& VIDEO

xăng sinh học

Doanh nghiệp lớn phản đối bán lại xăng RON92

Doanh nghiệp lớn phản đối bán lại xăng RON92

VTV.vn - Saigon Petro đề xuất bán trở lại xăng RON92 với lý do tỷ lệ tiêu thụ xăng sinh học E5 RON 92 quá thấp. Nhiều ông lớn ngành này như Petrolimex, PVOIL không đồng thuận.