TV& VIDEO

xăng sinh học

Chỉ sản xuất xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 từ 1/1/2018

Chỉ sản xuất xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 từ 1/1/2018

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng.