TV& VIDEO

xây cầu

Đồng Tháp khẩn trương xây dựng cống Rạch Chùa mới

Đồng Tháp khẩn trương xây dựng cống Rạch Chùa mới

VTV.vn - Tỉnh Đồng Tháp đã giao cho Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, khẩn trương xây dựng cống Rạch Chùa mới.