TV& VIDEO

xây dựng cầu dân sinh

Người dân Bình Phước mong mỏi cầu dân sinh mới

Người dân Bình Phước mong mỏi cầu dân sinh mới

VTV.vn - Trước thực trạng cầu dân sinh xuống cấp gây khó khăn, nguy hiểm, người dân xã Thanh Lương (tỉnh Bình Phước) rất mong mỏi được xây cầu mới.