TV& VIDEO

xây dựng cầu

Ghe, thuyền đi lại khó khăn do cầu thấp

Ghe, thuyền đi lại khó khăn do cầu thấp

VTV.vn - Cầu bắc qua kênh để phục vụ đi lại cho người dân nhưng cầu lại quá thấp khiến ghe, thuyền bên dưới qua lại rất khó khăn.