xây dựng Cộng đồng ASEAN

Các nước cần thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Đông Nam Á

Các nước cần thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Đông Nam Á

VTV.vn -Phát triển cơ sở hạ tầng là nhân tố quan trọng đặc biệt trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy kết nối và hoàn thành các mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN.