TV& VIDEO

xây dựng Đảng

Khai mạc Hội thảo “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”

Khai mạc Hội thảo “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”

VTV.vn - Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay".