TV& VIDEO

xây dựng không phép

Đình chỉ công trình xây dựng không phép ở trung tâm TP Quảng  Ngãi

Đình chỉ công trình xây dựng không phép ở trung tâm TP Quảng Ngãi

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Ngãi, một công trình xây dựng không phép vừa bị ngành chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm và đình chỉ việc xây dựng.