TV& VIDEO

xây dựng không phép

Xử lý phần lớn công trình vi phạm xây dựng tại Hà Nội

Xử lý phần lớn công trình vi phạm xây dựng tại Hà Nội

VTV.vn - Tại Hà Nội, với nỗ lực của các cơ quan quản lý, phần lớn công trình vi phạm xây dựng trên địa bàn đã được xử lý.