TV& VIDEO

xây dựng lực lượng

Phát triển tiềm lực hậu cần - kỹ thuật phục vụ chiến đấu

Phát triển tiềm lực hậu cần - kỹ thuật phục vụ chiến đấu

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyên nghiệp hóa công tác hậu cần - kỹ thuật.