TV& VIDEO

xây dựng nhà ở

Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM cho xây căn hộ thương mại 25m2

Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM cho xây căn hộ thương mại 25m2

VTV.vn - Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM nghiên cứu cho phép xây căn hộ thương mại với diện tích nhỏ 25 - 45m2 theo một tỷ lệ nhất định, chiếm khoảng 20 - 25% tại các dự án chung cư.