TV& VIDEO

xây dựng nhà ở

Khánh Hòa đẩy nhanh xây dựng nhà ở sau bão

Khánh Hòa đẩy nhanh xây dựng nhà ở sau bão

VTV.vn - Điều cần nhất lúc này ở Nam Trung Bộ là làm sao huy động nhiều nguồn lực, sớm đưa những khoản tiền hỗ trợ đến các gia đình mới mong đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở sau bão.