TV& VIDEO

xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Nguyễn Văn Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Văn Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Thọ

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phố Tân An, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.