TV& VIDEO

xây dựng nông thôn mới

Tuyên dương 89 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc

Tuyên dương 89 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc

VTV.vn - 20 nông dân đã được Chủ tịch nước tặng HCLĐ hạng 3; 69 nông dân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại Hội nghị nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc.