TV& VIDEO

xây dựng pháp luật

Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng

Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng

VTV.vn - "Nếu không xây dựng được môi trường cạnh tranh thì khó có thể đưa nền kinh tế theo hướng thị trường".