TV& VIDEO

xây dựng sai phép

Đẩy mạnh thanh tra sai phạm xây dựng tại Bình Chánh

Đẩy mạnh thanh tra sai phạm xây dựng tại Bình Chánh

VTV.vn - Sở Xây dựng TP.HCM đang đẩy mạnh công tác thanh tra và xử lý các sai phạm xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh.