TV& VIDEO

xây dựng thương hiệu gạo

Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu gạo của Campuchia

Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu gạo của Campuchia

VTV.vn - Dù mới tham gia xuất khẩu gạo được 5 năm nhưng sản phẩm của Campuchia đã có mặt tại 53 quốc gia trên thế giới.